Twoi eksperci w system zasilania
awaryjnego

ACHTUNG: Die Störung unserer Telefonanlage wurde behoben.

USV/BSV Anlagen
Notlicht- & Sicherheitslichtanlagen
Batterieanlagen
Netzersatzanlagen

Dla zarządzających centrami serwerowymi, liniami produkcyjnymi lub instytucji medycznych systemy zasilania awaryjnego to wymagana podstawa. W razie wypadku powstają nie tylko dodatkowe koszty ale przede wszystkim niebezpieczeństwa dla życia. Jesteśmy specjalistami w wyposażaniu i naprawie systemów zasilania awaryjnego, zasilaczy UPS oraz zasilaczy buforowych BPS i oświetlenia awaryjnego. Doradzamy naszym klientom przed kupnem odpowiedniego systemu i dopasowujemy rozwiązania do indywidualnych potrzeb klienta.


Nasza główna oferta


Czy wiedziałeś, ze…?

Nasza umowa o serwisowanie zapewnia korzyści, które są nieuwzględnione dla klientów bez umowy.

Dowiedz się więcej!

Nie zwlekaj - skontaktuj się z nami.

Kliknij tutaj!

Konserwacja

Nawet najd­roższe zasil­acze mogą ok­azać sie zawodne i nie spełnić swoich zadań, jeśli nie będą system­atycznie serwi­sowane. Czy to nowo­czesne konser­wacje na odległość lub klasyczne odby­wające się na miejscu, czy chodzi o systemy UPS czy oświet­lenie awa­ry­jne, jesteś­my po to aby Twoje systemy funkcjo­nowały nale­życie: czyli zapew­niały zasilanie awaryjne.

Naprawa

Jeśli w trakcie konser­wacji ujawniona zo­stanie jakąś wada systemu, jesteśmy partnerem, który jest w stanie ja naprawić. W razie awarii ofer­ujemy 24-godzinny serwis, który gwa­rantuje, ze system będzie jak najszybciej przyw­rócony do nor­malnego funkcjo­nowania.Nasze doświadczenie

ponad
0
przeprowadz-onych przeglądów
około
0
wykonanych napraw
dokładnie
0
zainstalowane urządzenia
dobre
0
doświadczenia

Klinika uniwersytecka w Dreźnie należy do naszych największych i najstarszych klientów. Tam udowadniamy nasze umiejętności regularnie i obsługujemy ponad 100 urządzeń – w tym systemy UPS do 125 kVA, oświetlenie awaryjne i zasilanie awaryjne.

Lotnisko w Dreźnie zalicza sie z ponad 48 serwisowanymi instalacjami do naszych największych klientów. Od wielu lat obsługujemy lotniskowe oświetlenie awaryjne i systemy UPS, które w sytuacjach krytycznych umożliwiają bezpieczna i sprawna komunikacje lotnicza.

Od 2013 roku ten renomowany wytwórca podzespołów elektronicznych zalicza się do kręgu naszych klientów. Wspieramy go w utrzymaniu własnych akumulatorów i systemów UPS, które służą zabezpieczeniu procesów operacyjnych.

Uniwersytet Techniczny w Dreźnie stwarza również interesujące miejsce dla systemow UPS. Wszelakie eksperymenty i badania są zabezpieczone przez instalacje, za których niezawodność ponosimy odpowiedzialność.

Poza wymienionymi partnerami, w naszym port folio znajdziesz innych 82 klientów, którzy polegają na tym, ze w sytuacji zawodności sieci elektrycznej, prąd będzie płynął nadal. Cieszymy się jeśli w przyszłości także i Ty dołączysz do grona naszych klientów.

Dać z siebie wszystko, o każdej porze – to nasz wymóg. NASZA FILOZOFIA

Jak widzisz, przez lata zebraliśmy wiele doświadczeń. Ale nie spoczywamy na laurach. Konsekwentne doskonalenie umiejętności naszych pracowników ma dla nas wysoki priorytet – podobnie jak rozbudowa listy naszych klientów i zastosowanie wyłącznie najnowocześniejszych technologii.

niezawodny – We wszystkich sprawach

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu nawiązania kontaktu.